Wees voorbereid | Ziektegolf en epidemie

alt=””

Er kunnen besmettelijke ziektes ontstaan die veel mensen treffen. We spreken dan van een ziektegolf of epidemie. Vaak gaat het om ziektes die worden veroorzaakt door  virussen of bacteriën. De overheid neemt in sommige gevallen maatregelen om de (verdere) verspreiding van ziekten zoveel mogelijk te voorkomen.

Gemiddeld eens in de 10 tot 50 jaar worden wereldwijd veel mensen ziek door een nieuw griepvirus. Als het nieuwe griepvirus ernstige gevolgen heeft voor de volksgezondheid, spreken we van een grieppandemie.

De ‘gewone’ griep wordt veroorzaakt door bekende griepvirussen. Veel mensen zijn daar al eens mee in aanraking gekomen, waardoor ze een natuurlijke weerstand hebben. De gevolgen zijn voor de meeste mensen dan minder ernstig, alhoewel ook deze ‘gewone’ griep veel zieken en sterfgevallen tot gevolg kan hebben, vooral bij mensen die tot de risicogroepen behoren en ouderen.

Een grieppandemie wordt veroorzaakt door een nieuw en onbekend virus. De weerstand van mensen in Nederland is dan veel lager. Omdat het een nieuw virus is, is er ook nog geen vaccin beschikbaar. Dat moet dan nog worden ontwikkeld.

Wat kan ik zelf doen?

Voor

 • Was regelmatig je handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoeken en gooi deze na gebruik meteen weg.
 • Goede hygiëne kan besmetting voorkomen.
 • Blijf zoveel mogelijk uit de buurt van mensen die besmet zijn.

Tijdens

 • Raadpleeg een huisarts als je besmet denkt te zijn (telefonisch).
 • Mogelijk adviseert de arts om virusremmers te slikken.
 • Blijft thuis en uit de buurt van anderen.
 • Raak zo min mogelijk je ogen, neus en mond aan.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Maak regelmatig schoon met een normaal schoonmaakmiddel.

Wat doet de overheid?

Nederland biedt voor de ‘gewone’ griep aan risicogroepen en ouderen de mogelijkheid om zich gratis, bij de huisarts, te laten vaccineren. Nederland bereidt zich daarnaast zo goed mogelijk voor op een mogelijke grieppandemie (of een epidemie met een nog onbekende ziekte).

Bij de uitbraak van een infectieziekte is het belangrijk om maatregelen te nemen om besmetting te voorkomen. Er liggen actieplannen klaar waarin staat wat hulpverleners, huisartsen en ziekenhuizen moeten doen bij een uitbraak. Als er een ziektegolf of epidemie uitbreekt, geeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport informatie via de (landelijke en sociale) media.