Waarom worden jodiumtabletten verspreid?

Bij een stralingsincident kan radioactief jodium vrijkomen. Dit type jodium kan zich ophopen in de schildklier. Dat verhoogt de kans op het krijgen van schildklierkanker.

Jodiumtabletten bieden hiertegen bescherming. De tabletten bieden geen bescherming tegen andere radioactieve stoffen die bij een incident vrijkomen.

De verhouding jodium/andere stoffen in een radioactieve wolk varieert. Om kostbare tijd bij een ongeval te besparen, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in oktober 2017 jodiumtabletten uitgedeeld. Zo heeft de doelgroep de jodiumtabletten altijd en direct bij de hand.

Op deze manier is Nederland beter voorbereid op een mogelijk stralingsincident.

Let op: neem nooit op eigen initiatief een jodiumtablet in. Een jodiumtablet beschermt uitsluitend als het op het juiste moment wordt ingenomen. Wacht dus altijd op instructies van de overheid en volg deze op.