Waarom stijgt de kans op een overstroming?

De stijgende kans op overstromingen en wateroverlast heeft meerdere oorzaken:

  • De stijgende zeespiegel en klimaatverandering door de opwarming van de aarde. Het laatste zorgt voor meer extreme regenbuien en langdurige natte periodes;
  • Door bodemdaling groeit het niveauverschil tussen de zee en de bodem. Veengronden zakken in. Hierdoor kost het veel meer moeite om een teveel aan regenwater weg te pompen. Het gevolg is dat het grondwater op sommige plaatsen hoger komt te staan.
  • Verstedelijking zorgt voor meer bebouwing en bestrating. Hierdoor is er minder grond beschikbaar waardoor water weg kan zakken. Overtollig water kan niet meer wegstromen door rioleringen en gemalen.