Wees voorbereid | Overstroming

Overstroming
Nederland is goed beschermd tegen hoogwater en overstroming. Duinen, dammen, dijken en andere waterkeringen houden het water uit de zee en rivieren buiten de deur. Toch blijft de kans op overstroming bestaan. Daarom werkt de overheid continu aan de kwaliteit van onze waterkeringen. Want door klimaatverandering en bodemdaling neemt de kans op overstromingen toe.

Door de opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel. Klimaatverandering leidt ook tot extremer weer. Daardoor kunnen er meer en zwaardere buien vallen en neemt de afvoer van regenwater via de grote rivieren toe. Bovendien daalt de Nederlandse bodem, zodat ons land nog verder onder de zeespiegel komt te liggen. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat Nederland waakzaam en voorbereid moet blijven op overstromingen.

Wees goed voorbereid

De kans op overstromingen en wateroverlast is afhankelijk van waar u woont. Wilt u meer weten over de risico’s in uw omgeving? Kijk dan op overstroomik.nl. Als er een overstroming dreigt, is het belangrijk dat u goed bent voorbereid. Zorg bijvoorbeeld dat u altijd een noodpakket in huis heeft. Bedenk ook waar u terecht kunt als u uw huis moet verlaten vanwege overstromingsgevaar. Bij familie of vrienden bijvoorbeeld. Maak ook een lijst met belangrijke spullen om mee te nemen als u moet evacueren.

Bij een daadwerkelijke crisis zal de Veiligheidsregio u adviseren over blijven of weggaan. Zorg dat u altijd een noodpakket in huis heeft. Bedenk ook waar u eventueel terecht kunt als u uw huis toch moet verlaten vanwege overstromingsgevaar..

Wat moet ik doen bij een overstroming

Bij een dreiging op overstroming heeft u twee keuzes: blijven of weggaan. De natuurlijke reactie van mensen is weggaan, maar soms is blijven beter. Volg daarom goed de adviezen van de Veiligheidsregio op.  

  • Als u uw huis moet verlaten, sluit dan gas, water en elektriciteit af.
  • Als de tijd het toelaat, breng dan waardevolle spullen naar de hoogste verdieping van het huis.
  • Kunt u door het hoge water uw huis niet verlaten? Sluit dan gas, water en elektriciteit af. Ga naar het hoogste punt van het huis en neem uw noodpakket mee. Denk ook aan warme dekens, een mobiele telefoon, medicijnen en een rol vuilniszakken. Laat hulpdiensten weten waar u bent, bijvoorbeeld door een wit laken of een witte handdoek uit het raam te hangen.
In het geval van crisis publiceren de verschillende overheden informatie op deze website