Wees voorbereid | Droogte

alt=””

Nederland is een waterland. Ondanks dat kennen we ook periodes van droogte. Momenteel is er officieel sprake van droogte, of beter gezegd, een feitelijk watertekort. Dan is er landelijk een grotere vraag naar water dan wat er ons land binnenkomt via regen en rivieren. Dit kan nadelige gevolgen hebben, zoals te lage grondwaterstanden, verslechterde waterkwaliteit en lage rivieraanvoer waar de scheepvaart hinder van ondervindt.

De afgelopen weken moesten waterschappen en Rijkswaterstaat al regionale maatregelen nemen om de droogte het hoofd te bieden. Zo wordt het waterpeil van het IJsselmeer zo hoog mogelijk gehouden, omdat een groot deel van Nederland daaruit het zoetwater haalt. Ook zijn er op verschillende plekken pompen en sluizen ingezet om water goed tussen de rivieren te verdelen.

De voorspelling is dat de droogte nog een tijd aanhoudt. Hierdoor volgen komende weken mogelijk nieuwe (nationale) maatregelen om het water te verdelen. Deze waterverdeling ligt vanaf woensdag 3 augustus 2022 bij het Managementteam Watertekorten (MTW).

Wat kan ik zelf doen?

Voor

  • Zuinig omgaan met water is altijd een goed idee. Laat daarom water niet onnodig stromen en douche liever niet langer dan 5 minuten.
  • Gebruik een regenton om regenwater op te vangen. Regenwater is een goed alternatief voor leidingwater om bijvoorbeeld de auto mee te wassen of de tuin te sproeien.

Tijdens

  • Verminder je watergebruik tijdens de piekuren, dus ’s ochtends tussen 06.00 uur en 09.00 uur en ’s avonds tussen 18.00 uur en 22.00 uur. Je kunt dan ook beter niet de tuin sproeien, je auto wassen, de vaatwasser of wasmachine gebruiken en zwembadjes vullen. Zo voorkomen we met z’n allen een lagere waterdruk en verkleinen we de kans op bruin water. Die bruine kleur komt door deeltjes ijzer en mangaan. Die blijven bij normale omstandigheden tijdens het zuiveringsproces in de leidingen zitten, maar komen bij stroomverandering toch in de waterkraan terecht. Het ziet er niet fris uit, maar het water is niet schadelijk voor de gezondheid.

 De tijden waarop je tijdens droogte het beste kunt douchen, verschillen overigens per regio. Het drinkwaterbedrijf van jouw regio kan je hier meer over vertellen.

Wat doet de overheid?

Dagelijks monitoren Rijkswaterstaat en de waterschappen de situatie rondom eventuele problemen met droogte, watertekort of waterkwaliteit. Als het nodig is, nemen ze maatregelen. Tijdens het droogteseizoen doen ze dit intensiever. Dan vergroten het groeiseizoen en de stijgende temperaturen de kans op watertekorten en uitdroging en dat is cruciaal voor de stabiliteit van dijken, natuurgebieden en de drinkwatervoorziening, maar ook voor verzilting, lagere (grond)waterstanden.


Om een zoetwatertekort tegen te gaan, kunnen Rijkswaterstaat en de waterschappen op verschillende manieren ingrijpen. Zo kunnen ze het waterpeil tijdelijk verhogen, bijvoorbeeld door met een gemaal meer water in het betreffende gebied te pompen en zo een tijdelijke voorraad aan te leggen. Ook kan de overheid bij een dreiging van een zoetwatertekort het beschikbare water verdelen over de partijen die het nodig hebben. Dit gebeurt op basis van de zogeheten verdringingsreeks volgens de Waterwet. Die bepaalt welke gebruiksfuncties voorrang krijgen bij (dreigende) watertekortsituaties. Rijkswaterstaat en de waterschappen verdelen het beschikbare water met behulp van stuwen, sluizen, gemalen en pompen. Daarnaast worden er maatregelen genomen om de scheepvaart zo lang mogelijk door te kunnen laten varen.

Handige links