Wees voorbereid | Brand en explosie

alt=””

De kans dat je in Nederland thuis een brand meemaakt is 1 op de 65. De meeste woningbranden ontstaan door roken, koken en elektrische apparaten. Binnen drie minuten kan een kleine brand al uitgroeien tot een grote. Dit betekent dat we moeten voorkomen dat er brand uitbreekt. En als dit dan toch gebeurt, dat je snel en veilig kunt vluchten.

Wat kan ik zelf doen?

 Voor

 •  Installeer rookmelders in de vluchtwegen en alle ruimten waar brand kan ontstaan;
 • Een beginnende brand in uw woning kunt u in veel gevallen zelf blussen met een blusdeken of een geschikt blusmiddel. In een woning is een sproeischuimblusser van 6 liter het meest geschikt;
 • Vergeet nooit: rook bevat giftige gassen en het inademen van rook is levensgevaarlijk. Voorkom dus dat u rook inademt;
 • Breng, ook bij een klein brandje, uw huisgenoten in veiligheid en waarschuw altijd de brandweer (112);
 • Leg huissleutels op een vaste plek, zodat je deuren snel kunt openen;
 • Maak een vluchtplan en bepaal ook een alternatieve, tweede vluchtroute. Bespreek dit plan met je huisgenoten.

Tijdens

 • Vlucht naar een veilige plaats en waarschuw huisgenoten;
 • Gebruik nooit de lift;
 • Bel 112 en waarschuw de buren;
 • Blijf op ruime afstand van de gevaarlijke plek.

Na

 • Bekijk en beoordeel eventuele verwondingen. Twijfel je, laat er dan een professional naar kijken;
 • Meld schade.

Wat doet de overheid?

In Nederland gelden strenge regels voor de opslag en het vervoer van explosieve stoffen.