Privacy

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aan de privacywetgeving.

Hoe gaat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) om met uw persoonsgegevens?

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw gegevens invult in het contactformulier, deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens). Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van ministeries. Het College Bescherming Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens. Bekijk of download de Wet bescherming persoonsgegevens op overheid.nl.

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek.

Welke cookies plaatst crisis.nl?

Crisis.nl maakt gebruik van cookies voor webstatistieken en onderzoek om daarmee inzicht te verkrijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Deze ‘analytics cookies’ bevatten een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Crisis.nl kan deze cookies niet gebruiken om u persoonlijk te herkennen. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op andere websites te herkennen. De verzamelde anonieme gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website en niet aan derden ter beschikking gesteld.

  • Cookie toestemmingvoorcookies: onthoudt de toestemming voor het gebruik van cookies en zorgt ervoor dat de cookiebalk niet opnieuw wordt getoond.
  • Cookie_pk_id: bepaalt of de bezoeker nieuw is of al eerder de site heeft bezocht voor de statistiekenregistratie.
  • Cookie _pk_ses: helpt bepalen welke pagina's er tijdens een bezoek zijn geraadpleegd voor de statistiekenregistratie.
  • Cookie voor formulieren
    Eventuele formulieren op crisis.nl gebruiken een cookie die nodig is voor een juiste afhandeling van een formulier.
  • Cookie form_map_id: onthoudt de ingevulde waarden in het formulier totdat deze zijn verzonden. Aan het eind van de bezoeksessie wordt deze cookie automatisch verwijderd.

Geen cookies ontvangen

Wilt u geen cookies meer ontvangen? Dan kunt u uw internetbrowser daarop instellen. De website veiliginternetten.nl geeft informatie over de meest gebruikte browsers.