NL-Alert instellen op Apple

NL-Alert instellen


Je kunt NL-Alert instellen op je mobiele telefoon. Apple ondersteunt NL-Alert alleen op de iPhone 4S en nieuwer.

  • Navigeer naar Instellingen, Berichtgeving.
  • Schakel onderaan de optie Noodmeldingen in.
  • Elke functie die je op je mobiele telefoon gebruikt vraagt in meer of mindere mate batterijcapaciteit. Als je NL-Alert instelt op je telefoon is het effect daarvan op je batterijverbruik beperkt.

Je mobiele telefoon is nu ingesteld voor NL-Alert.

NL-Alert teruglezen

Op een iPhone kun je een NL-Alert teruglezen via het berichtencentrum.

  • Veeg op het hoofdscherm van boven naar beneden, om het berichtencentrum te openen.

NL-Alert uitzetten

Je kunt NL-Alert uitzetten op je mobiele telefoon. Let op! Je ontvangt geen NL-Alert meer bij een noodsituatie.

  • Navigeer naar Instellingen, Berichtgeving.
  • Schakel onderaan de optie Noodmeldingen uit.

NL-Alert is nu uitgezet op jouw mobiele telefoon.