Waar kan ik terrorisme of verdachte situaties melden?

  • Meld verdachte situaties of terroristische activiteiten bij de politie via telefoonnummer 0900 8844. Wilt u anoniem met de politie spreken? Noem dan niet uw naam en vraag naar de Criminele Inlichtingen Eenheid.
  • U kunt uw melding ook doorgeven via het online meldformulier van de politie.
  • U kunt uw tip ook anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 7000.
  • Bel bij spoedeisende zaken met het nationale alarmnummer 112.

Voor doven en slechthorenden:

teksttelefoon politie: 0900 1844

teksttelefoon alarmnummer: 0800 8112

In het geval van crisis publiceren de verschillende overheden informatie op deze website