Hoe groot is de kans op een terroristische aanslag in Nederland?

Nederland werkt met een systeem van vijf dreigingsniveaus die aangeven hoe groot de kans is op een aanslag: minimaal, beperkt, aanzienlijk, substantieel en kritiek. Op de website van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vindt u het actuele dreigingsniveau in Nederland

In het geval van crisis publiceren de verschillende overheden informatie op deze website