Wees voorbereid | Stralingsincident

Nucleair ongeval
De kans op een stralingsincident in Nederland is erg klein. Nucleaire installaties zijn zeer veilig en voldoen aan strenge eisen. Ook voor het vervoer van radioactieve stoffen gelden zeer strenge voorwaarden. Als er zich toch een incident voordoet, dan geeft de overheid enkele algemene adviezen. Uitgebreide, actuele informatie vindt u in dat geval onder andere op crisis.nl en via uw regionale omroep. U ontvangt ook een bericht via NL-Alert.

Stralingsincidenten zijn situaties waarin ongewenst ioniserende straling en/of radioactief materiaal vrij komt of dreigt vrij te komen met een verhoogd risico voor mens en milieu. Stralingsincidenten hebben betrekking op alle activiteiten, inclusief transport en opslag, met radioactieve stoffen of toestellen die ioniserende straling kunnen uitzenden. Dit kan variëren van grote (dreigende) incidenten in nucleaire installaties tot kleine incidenten met radioactief materiaal in bijvoorbeeld een ziekenhuis.

De gezondheidseffecten van straling door radioactieve stoffen hangen onder andere af van de hoeveelheid en het type straling en de wijze van blootstelling. Een kleine hoeveelheid straling is doorgaans niet gevaarlijk. Een hoge stralingsdosis kan wel gevaarlijk zijn.

De kans op een stralingsincident in Nederland is erg klein. Nucleaire installaties zijn zeer veilig en voldoen aan strenge eisen. Ook voor het vervoer van radioactieve stoffen gelden zeer strenge voorwaarden. Als er zich toch een incident voordoet, dan treden calamiteitenplannen in werking.

Alle gebeurtenissen waarbij bronnen van ioniserende straling betrokken zijn en die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de veiligheid van mens en milieu, kunnen op de INES-schaal worden ingedeeld. INES (International Nuclear and Radiological Event Scale) is een schaal die in een getal de ernst van een ongeval of incident met straling weergeeft.

Overheidsmaatregelen bij een kernongeval

Bij een bijzonder ernstig ongeval bij een kernreactor, een kernongeval, neemt de overheid maatregelen. De maatregelen verschillen per situatie. Zo kan de overheid:

  • Mensen in een bepaald gebied adviseren om op een bepaald tijdstip jodiumtabletten in te nemen;
  • In de nabijheid van het kernongeval besluiten tot evacuatie van een bepaald gebied;
  • Mensen vragen te gaan schuilen. Dit houdt in binnen blijven of naar binnen gaan en deuren, ramen en alles wat als ventilatie werkt zoals afzuigkap en toiletrooster, sluiten;
  • Voedsel- en drinkwatermaatregelen treffen (bijvoorbeeld een oogst- of slachtverbod om te voorkomen dat er besmet vlees of groente op de markt komt 

Wat u zelf kunt doen na een (dreigend)kernongeval

  • Luister naar de regionale radio (calamiteitenzender) en kijk op crisis.nl voor actuele informatie en adviezen;
  • U ontvangt ook een bericht via NL-Alert op uw mobiele telefoon wanneer uw telefoon voor NL-Alert is ingesteld (link).

Meer over nucleaire ongevallen

In het geval van crisis publiceren de verschillende overheden informatie op deze website