Dossier:

crisis.nl

Wat betekent GRIP?

De fasen GRIP 1 t/m GRIP 4 hebben betrekking op de organisatie
van de rampenbestrijding en crisisbeheersing door de
hulpverleningsdiensten van de veiligheidsregio. Het hoogste
opschalingsniveau daarbij is de bestrijding van een ramp of crisis die
een effect heeft in meer dan één gemeente, maar beperkt blijft tot het
grondgebied van één veiligheidsregio.
Lees er meer over in de publicatie GRIP-regeling

In het geval van crisis publiceren de verschillende overheden informatie op deze website